Περιστέρι

Δεν λέμε αντίο!

Ποττέ!

Η φωνή του πάντα θα εν δίπλα μας.

Αξίζει όμως να κάμουμε μια παρατήρηση.

Όπως το ύμνησε το σώμα έτσι τζαι δεν το ντράπηκε.

Εν άφηκε λέξεις όπως “επάρατη νόσος”, “μεταστατικός καρκίνος” να τον αποξενώσουν.

Εν ντράπηκε να φκει στη σκηνή ισχνός τζαι αδύναμος, να δείξει του κόσμου το ποιός ένει.

Ο Θάνος δεν είναι σταρ άλλωστε.

tsil to speak - comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: