περί δουλειάς η ανάρτησης

Εν είμαι σίουρη αν βρέσιει στο τραούδι που ακούω ή έξω…

Σήμερα ενόμισα έχασα τη λίστα με τους ασθενής(είς – ο γριστός, έγραψα το με η!!!)  κάπου μες το Τούτινκ τζαι έχασα 10 χρόνια που τη ζωή μου που το άγχος. Τελικά ήταν πας το γραφείο μου – φιουυυξξξ. (πάω αδίκαστη αν η λίστα ππέσει σε άλλα χέρια/μάτια). Οι λίστες έπρεπε να αυτοκαταστρέφονται σε ακτίνα 500 μέτρων από το νοσοκομείο.

Τέσπα.

Εχτές 2 ασθενείς που οι συναδέλφοι μου εκρίναν ότι θα εμπορούσαν να παν σπίτι μετά απο λίγα painkillers αλλά ανακάλυψαμε δυνάμενους καρκίνους με μεταστάσεις.

oh yes.

Ο ένας ασθενής ήσιεν υπερασβεσταιμία (πώς λαλούμε το hypercalcaemia ολάν)…εστείλαμεν τον για CT KUB (ας μην μιλήσουμε για την χρησιμότητα του CT KUB στον συγκεκριμένο ασθενή)…δουλειές τσαπατσούλλικες. Σύρνουμε όφτζερη να πκιάμε γεμάτη…κάπως έτσι. Μεθοδικότητα = 0. Τέσπα. Τα lytic and sclerotic bone lesions είδαμε τα. Επίσης είμαι proud ότι εν εχρειάστηκα το report του CT για να βρω τα major λάθη ( κάτι μαθαίνω τελικά ). Εστείλαν myeloma screen οξά?

Ο άλλος ασθενής…breast cancer πριν 15 χρόνια…ήρτεν με πόνο στο πόι…εσαλαβάταν ότι πονεί πονεί πονεί πονεί πονεί…θωρεί ο consultant μου το xray – eehhmmm theres a humangous lytic femoral lesion. Σε χρόνο τσακ-μπαμ ήρτεν η ογκολόγος που το Μάρζτεν.

The element of surprise

Είπα σας ότι πριν λλίες εβτομάδες είδα μηνιγγίτιδα που ενομίζαμε ήταν εγκεφαλίτιδα τζαι κανένας εν μου πε τίποτε ότι ήταν neisseria meningitis τελικά – έπρεπε να πκιω ριφάμπισιν? Χεσ’το. Λλίο σίκλιφ εν να ταν ωραίο (just kidddinnnn). Η γεναίκα ακόμα ψυχομαχά μες το intensive care unit. Κάθε μέρα μπαίνω τζαι δκιαβάζω τα entries των γιατρών. Ούφφου. Τελικά τζαι τούτη μπορεί να έσιει μυέλωμα τζαι να έκαμε present με τη σήψη.

Είπα σας που μπορεί να είδα τζαι mycosis fungoides???? Κάθε μέρα μπαίνω στο κοπκιούτερ τζαι θωρώ αν εφκήκεν η βιοψία.

(acute medicine and haematology = almost as good as cold beer under the cypriot summer night sky).

Έχει μίαν κάβλαν ρε παιδί μου πώς να το κάμουμεν.

Θέλω να εξαφανιστούν τα κοπκιούτερ, τα paperwork τζαι να έσιει κρεβάθκια για τζείνους που τα χρειάζουνται. Σήμερα εμάλλωνα με ένα παππού που έρκεται ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ πρώτες βοήθειες ότι ήρτεν το ταξί του να φύει τζαι ελάλεν μου όι εν φευφκω εν να μείνω δαμέ. Α ρε NHS που παν τα λεφτά σου.

Advertisements

2 Responses to περί δουλειάς η ανάρτησης

  1. Anonymous says:

    Εχω απορια… η καβλα γραφεται ετσι ή ετσι: καυλα…
    Πρεπει να το ψαξω… :p

tsil to speak - comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: