Ραδιοθεραπεία στην Κύπρο

Θα έσιειτε προσέξει τον τύπο που κάθεται έξω που το προεδρικό. Μάλλον ούλλοι εμάθετε τί κάμνει τζιαμέ πόξω.

Αν όι :

http://chrandreou.wordpress.com/

https://twitter.com/Chr_Andreou

http://ela-zo.org/files/Kataggelia.pdf

Α. Τί εστί ραδιοθεραπεία?

Απλό. Τα καρκινικά κύτταρα που διαιρούνται συνέχεια, εχάσαν τα ένζυμα που τα κάμνουν να αυτο-σάζουνται μετά από την έκθεση τους σε radiation μεγάλης ενέργειας {π.χ. όπως το Xray ας πούμε  – δείτε την εικόνα πουκάτω}. Τα σωστά και καλά κύτταρα μας μπορούν να αντεπεξέλθουν στην έκθεση τους σε μεγάλες ενέργειες…γι αυτό τζαι δεν πεθανίσκουμε ούλλοι που καρκίνους του δέρματος για παράδειγμα στην Κύπρο. Gotta love your DNA repairing mechanisms {just nod and say thanks evolution }.

Αν εστιάσεις δηλαδή αχτίνες ραδιενέργειας πας τα καρκινικά κύτταρα τότε ξεπαστρέφκεις τα.

π.χ. o future ασθενής μου με το λεμφαδένα τον ΤΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΣΣΣΣΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ πας το λαιμό του που τον ενοχλα ένεκα της chronic lymphocytic leukaemiaς του εν να πάει για ένα session ραδιοθεραπείας να μιτσιάνει το λεμδαδένα.

πχ2 η κοπέλλα με το breast cancer μετά το mastectomy εν να πάει για ραδιοθεραπεία να κρούσει μιαν τζαι καλή το καρκίνο.

πχ3 ο παρέας με τις μεταστάσεις κοκκάλων που εν τον αφήνουν να τζοιμηθεί/φάει/ ταράξει/ζήσει επειδή εν hell of a pain που εν κοντρολλάρετε πολλά εύκολα με μόνο χάπκια εν να θέλει λλίη ραδιοθεραπεία…

άρα εκαταλάβαμε ούλλοι πως η ραδιοθεραπεία κρούζει τζαι σκοτώνει τα κύτταρα που θέλουμε να σκοτώσουμε.

{ντάξει κάμνει ζημιά τζαι στα καλά κύτταρα αλλά άλλην ώρα ξανασυζητούμεν το}.

Β. Καλάν δηλαδή ούλλοι με καρκίνο θέλουν ραδιοθεραπεία???

όι…

ΑΛΛΑ

[ που το  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213151/Radiotherapy-Services-in-England-2012.pdf ] :

Radiotherapy is a highly cost effective and clinically effective treatment.

It accounts for just 5% of the national spend on cancer treatment and yet is the second most effective 

treatment for cancer (next to surgery).

Of all patients cured of their cancer 40% will have received radiotherapy as part of their curative treatment; and 16% of all cures can be attributed entirely to their radiotherapy.

{νουμερα Αγγλίας τα πουπάνω αλλά γίνονται translated και στα Κυπριακά δεδομένα γιατί η τεχνολογία τζαι το είδος των καρκίνων που έχουμε πλεον εν παρόμοιο…μπορεί να μεν νεν το ίδιο αλλά κυμαίνεται στα western types of cancer – breast, colon, lung, prostate}.

Άρα η ραδιοθεραπεία εν μια αρκετά καλή θεραπεία για τους καρκίνους  για τους οποίους δουλεύκει. Τα νούμερα της Αγγλίας λαλούν ότι εν πκιο φτηνή σε σχέση με τες υπόλοιπες θεραπείες πχ χημειοθεραπεία.

Γ. Πότε ξεκινά ένας καρκινοπαθής τη θεραπεία?

JCCO Good practice guidance (1993):

• Patients needing radical RadioTherapy should be treated within 28 days e.g ασθενείες με head and neck cancers

• Patients needing palliative RT should be treated within 14 days e.g. ο παρέας που είπαμε με τες μεταστάσεις πουπάνω

Patients needing urgent RT should be treated within 48 hours. π.χ. ένας με ένα καρκίνο που πιέζει τον νωτιαίο μυελό τζαι αν δεν μικράνεις το σάηζ του αμέσως εν να μείνει παράλυτος…ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

Ο χρόνος είναι δηλαδή (1) quality of life (2) disease control σε μερικές περιπτώσεις

 

Δ. Γιατί φωνάζει ο κόσμος ότι το Ογκολογικό εν μακριά? Γιατί θέλουμε ογκολογικό τζαι στη Λεμεσό?

(α) Travel time to hospital and treatment for breast, colon, rectum, lung, ovary and prostate cancer: Jones A.P. et  al: European Journal Of Cancer 4 4 ( 2 0 0 8 ) 9 9 2 –9 9 9

The uptake of radiotherapy treatment by patients is known to diminish with distance  travelled by patients to reach a radiotherapy centre.

(β) The National Radiotherapy Advisory Group (UK) report concluded that: ideally, patients would have no more than 45 minutes travel time to their treatment although, for some highly specialised services, patients may need to travel further. 

Η ραδιοθεραπεία δίνετε με δόσεις aka “fractions”.  Πάεις κάθε μέρα για μισή ώρα ας πούμε. Η θεραπεία διαρκεί λλία λεπτά. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Αφήνεις τη δουλειά σου τζαι πάεις τζαι ξανά πίσω.

Μεν ξεχνάτε…η ζωή συνεχίζεται άμαν έσιεις καρκίνο. Εν σταματά. Γίνεται επίκεντρο αλλά εν θα έπρεπε σε ένα κόσμο σωστά τζαι αγγελικά πλαζμένο.

Ε. Πόσους linear accelerators που παραγουν την RT = radiotherapy χρειάζεται η Κύπρος για σωστά services προς τους καρκινοπαθείς που χρειαζονται θεραπεία με external beam radiotherapy?

Ήβρα ένα publication του 2005 που λαλεί πως θέλουμε 4/1 Μιλλιον. Το ογκολογικό της ΤΚ έσιει 3.

Radiother Oncol. 2005 Jun;75(3):355-65. Epub 2005 Mar 16.

Towards evidence-based guidelines for radiotherapy infrastructure and staffing needs in Europe: the ESTRO QUARTS project [Bentzen SMHeeren GCottier BSlotman BGlimelius BLievens Yvan den Bogaert W.]

PATIENTS AND METHODS:

Data from three systematic overviews of the best available evidence for the indication for RT in 23 main cancer types are combined with epidemiological data from the EUCAN and GLOBOCAN databases on the crude incidence of each of these cancers in the 25 EU countries. Together with published benchmarks for accelerator throughput this allows estimation of the number of linear accelerators per million people required to facilitate appropriate RT utilization rates in each country.

RESULTS:

The crude incidence of the main cancer types shows large variation among the 25 EU countries. This reflects in part differences in exposure to aetiological risk factors and partly differences among the countries in population age structure. Correspondingly, the estimate of the required number of linear accelerators per million people showed considerable variation: ranging from 4.0 in Cyprus to 8.1 in Hungary. The average for the 25 countries was 5.9 per million people. These estimates were compared with available national guidelines and actual data on RT infrastructure and large shortfalls were found in many countries. Implications for health economics and capacity planning are briefly discussed.

Τα σχέδια του κρατικού νομίζω λαλούν για 3 (στο γενικό της Λευκωσίας , η Λεμεσός εν ξέρω που εχάθηκε μες τα documents που ήβρα).Ο Χρήστος Αντρέου λαλεί για 7 επιταχυντές.

Εν είμαι σίουρη πως στο ΕΛΑ-ΖΩ εφκάλαν τούντο figure, ή αν η μελέτη που ήβρα εγώ εν παλιά.

Στην τελική όμως οι 4+ επιταχυντές της Κύπρου πρέπει να δουλεύκουν ως αργά, με όσο πκιο πολλή efficiency γίνεται, τζαι σίουρα να έσιει  έναν τουλαχιστον εχτος Λευκωσιας. {σημ. έσιει επιταχυντες τζαι επιταχυντες , διαφορετικά είδη θεραπείας…ποια πόλη θα επκιανεν ποιον εν νεν μείζων θέμα… με επιδημιολογικές μελέτες μπορούμε να το λύσουμε}. [επιταχυντης σε καθε πόλη = sci/fi scenario: need infrastructure?}.

Nicosia General HAS THE INFRASTRUCTURE: architecture wise there is an appropriate space

E. Καλάν τί πειράζει να έσιει το Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου τούντα services τζαι όι το ΓΝΛ = Κράτος?

εμμμμ εμμμμ αυτή η ερώτηση είναι το million dollar question.

Επειδή τα λεφτά που τρώει το Ογκολογικό της ΤΚ που το Κρατος εν παραπάνω που όσα θα εδιούσε το Κράτος για να παρέχει το ίδιο τα δικά του αχτινοθεραπευτικά services. [ ανοίξετε τα videos/ documents τζαι έβρετε τα νούμερα…ευκαιρία να τα δκιαβάσετε. Μιλούμε για εκατομμύρια]

ΣΤ. Καλάν εν εψηφίσαν στη Βουλή ότι εν να τα κάμουν τούντα αχτινοθεραπευτικά?

Ναι. Τζαι τα λεφτά εδεσμευτήκαν. Δηλαδή ο φορολογούμενος ήδη επκιέρωσεν για κρατικά services αλλά δεν τα βλέπει να υλοποιούνται. Τα λεφτα εμείναν τζιαμέ τζαι συναουν σκονες, αζαγιες κτλ. {‘οντως? προσπαθώ να βρω την απάντηση αλλά εν μπορώ}

Καλάν γιατί εν τα χρησιμοποιούν να φέρουν τα linacs, να κάμουν set up ένα αρχικό service να τελειώνουμεντε?

Εν ξέρω εν καταλάβω. [ ο Χρ. Ανδρέου λαλεί περί προσωπικών συμφερόντων στη Βουλή π.χ. οι της επιτροπής υγείας έχουν συγγενικές σχέσεις με τα στελέχη της Τράπεζας Κύπρου….χμμμμ food for thought ].

Καλαν το Ογκολογικό της ΤΚ δηλαδή εν κάμνει καλά τη δουγειά του?

Εμμμ εν τζαι εσχολιασα το quality of services. Εσχολίασα τη παροχη υπηρεσιων τζαι τα logistics της που θεμα χρόνου για να έσιει επιτυχία.

Γιατί εν θέμα fairness τζαι equality.

http://www.livenews.com.cy/cgibin/hweb?-A=23203&-V=news

http://www.sigmalive.com/simerini/news/local/572930

http://www.gnomionline.com.cy/gnomes/2576-aktinotherapevtiko-kentro

Μετά που τούτα ούλλα εν ξέρω τί γίνετε βασικά.

Θέλουμε ή εν θέλουμε τζαι άλλους επιταχυντές?

– μάλλον θέλουμε τουλάχιστον αλλο 1-2. Τζαι ο ένας ΣΙΟΥΡΑ πρέπει να εν εχτός Λευκωσίας.

Θέλουμε να κλείσει το Ογκολογικό της ΤΚ για να έχουμε κρατικές υπηρεσίες?

– Κόφτει με να έσιει cost effectiveness τζαι να μεν θησαυρίζει κόσμος με αφορμή τον καρκίνο…Πλας αφού οι κρατικές μελέτες εδείξαν ότι εν πκιο cost effective να υπάρχει κρατικό αχτινοθεραπευτικό = τα λεφτά που θα γλυτώνει το κράτος στην τελική  εν καλό πράμα. Μπορεί να τα κάμει τούντα λεφτά κάτι άλλο ή να παρέχει τζαι άλλα services μες το τομέα της υγείας.

Τί κάμνουν τα λεφτά που εδεσμευτήκαν που τη βουλή για το Κρατικό Αχτινοθεραπευτικό?

– εν ξέρω τζαι τρώει με ο κώλος μου να μάθω.

Το γεγονός ότι εν έσιει ένα database που μπόρω να κάμω access με κρούσματα καρκίνου που εν radiosensitive τζαι μιαν μελέτη της κυπριακής επιτροπής καρκίνου { or whatever it would be called }  για τους πόσους επιταχυντές χρειαζούμαστε τζαι επίσης πόσους ασθενείς τζαι πόσα ραντεβού θέλουμε, κάμνει με να νιώθω unease…ότι τζαι να εκμεταλλεύκουνταν τον φορολογούμενο εν θα έπερναμε μυρωδκιά.

[ τζαι τωρά ακούστε τζαι τζείνα που λαλεί ο Χρήστος Ανδρέου].

Advertisements

13 Responses to Ραδιοθεραπεία στην Κύπρο

 1. osr says:

  όι ρε, είπες το τζαι έκαμες το!!!

  όσον αφορά το πόσους επιταχυντές θέλει η Κύπρος, ο κύριος Ανδρέου λέει, τζαι σωστά νομίζω ότι η Κύπρος πρέπει να λαμβάνεται ενιαία όσος είναι ο αληθινός της πληθυσμός, ούλλοι οι κάτοικοι, δηλαδή τζαι τα κατεχόμενα τζαι οι μετανάστες

  υπολογίζεται ότι η Κύπρος έχεις 1,5 εκατομμύρια, γιαυτό λέει ότι χρειαζόμαστε 7 επιταχυντές

  το κονδύλιο των 4,5 εκατομμυρίων υπάρχει τζαι είναι δεσμευμένο που την βουλή αλλά εν το διούν γιατί τάχα δεν υπάρχει ενώ είναι ψέμα, αφού όλα τα κονδύλια που είναι απλά “σταυρωμένα” που την βουλή παγώνουν,

  λες
  [ ο Χρ. Ανδρέου λαλεί περί προσωπικών συμφερόντων στη Βουλή π.χ. οι της επιτροπής υγείας έχουν συγγενικές σχέσεις με τα στελέχη της Τράπεζας Κύπρου….χμμμμ food for thought ].

  κάποια όμορφα στοιχεία για την τράπεζα κύπρου που ελέγχει τα πάντα:
  http://osr55.wordpress.com/2013/09/03/

  Ο Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης προεδρος Ανωτάτου Δικατηρίου, Γενικός Εισαγγελέας αδελφός Σόλωνα Τριανταφυλλίδη προέδρου ΔΣ Τράπεζας Κύπρου, ο πρόεδρος Ανωτάτου Πέτρος Αρτέμης αδελφός προέδρου ΔΣ Τράπεζας Κύπρου, πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος δικηγόρος Λαικής Τράπεζας, Κρις Τριανταφυλλίδης εξάδελφος Πολυβίου και Χαρίλαου Σταυράκη όλοι της Τράπεζας Κύπρου κλπ κλπ

  • RoAm says:

   φυσικά εν έχω κάτι να σου απαντήσω για το σχόλιο σου….για να δούμε τί θα γίνει τωρά με την ΤΚ…

 2. ποτούτα τα σκανδαλώδες που αναφέρεις και αφορούν το τομέα υγείας μπορώ να σου πω πολλά, δυστυχώς. Επιφυλάσσομαι ότι τα πράματα εννα αλλάξουν, επιφυλάσσομαι…

  • RoAm says:

   σκάνδαλα με την άμυνα της κύπρου, σκάνδαλα με την υγεία στη κύπρο, σκάνδαλα με την οικονομία της Κύπρου.
   Μα ποιοί κάμνουν σιόρ τούντα σκάνδαλα?
   ΓΙατί εν βλέπω ονόματα? Φυλακή? Δίκες?
   Κανένας εν ξέρει τίποτε τζαι ούλλοι ξέρουμε τα ούλλα αλλά είμαστε συνηθισμένοι να μεν κάμνουμε τίποτε…
   Εν νεν του ΑΚΕΛ οι ακόλουθοι αρνιά.
   Εν ούλλοι που είμαστε αρνια τζαι μπεεεεεε. Ούτε για σούβλα εν κάμνουμε.

 3. Mana says:

  έχω την εντύπωση ότι μετά το γιούρογκρουπ η τράπεζα Κύπρου επαρέτησε τέλια το ογκολογικό. Δεν ξέρω αν ισχύει ότι έφυγε,δεν δίνει λεφτά και ότι μόνο το όνομα έμεινε.

  όπως και να έχει από την Υγεία δεν έπρεπε να γίνονται περικοπές. γιατί ότι κόψεις τη μια μέρα θα το πληρώσεις διπλά την επόμενη. αν δεν δώσεις λεφτά για εμβόλια, θα πρέπει να πληρώσεις για θεράπεια. αν δεν γίνει καλή θεραπεία στους καρκινοπαθείς, θα αρρωστήσουν ξανά.

  Υγ. Φίλη μου που εργάζεται στον τομέα της υγείας πάντως ισχυρίζεται ότι η ακτινοθεραπεία είναι χειρότερη και από τον καρκίνο.

  • RoAm says:

   Άρα ποιός πληρώνει? Η Κυβέρνηση?
   Συνεχίζει ο φορολογούμενος να πκιερώνει τους φανταστικούς μισθούς των γιατρών του Ογκολογικού ενώ ο Ογκολόγος/Αιματολόγος του Δημοσίου πκιάνει πολλά ποιο λλία?

   Ούλλες οι θεραπείες για το καρκίνο εν άσιημες. Πανάκια που να μυρίζει ροδόστεμμα τζαι να έσιει γεύση σιοκολάτα εν υπάρχει.
   Υπάρχει όμως η ανακουφιστική φροντίδα τζαι ειδικοί για τον πόνο, τες παρενέργειες των θεραπειών τζαι το καλό communication mεταξύ του γιατρού/νοσοκόμου – ασθενή.

   Εν θα πω ποττέ σε κανένα ασθενή μου να περιμένει βόλτα στο πάρκο.

   Δκιαλέεις όμως…προσωπικό σου δικαίωμα τζαι ελευθερία. Θέλεις την αχτινοθεραπεία στην κοιλιακή σου χώρα με τo side effect του της διάρροιας τζαι του πόνου?
   Θέλεις radiotherapy για το Hodkins Lymphoma σου γυρώ που την καρδία που εν να σου κάμει πρόωρη στεφανιαία νόσο?

   Ούλλα εν risk balancing στες θεραπείες τούτες…

   Καμιά απόφαση εν νεν εύκολη.

 4. εγώ σκέφτουμε τζε το εξής…ας μεν κλείσει το Ογκολογικό της ΤΚ, να γίνει το κρατικό που έπρεπε να έχουμε τζε εννοείτε το 1 να εν Λεμεσό να εξυπηρετά τζε τους Παφίτες πιο εύκολα, τζε απλά πλέον της ΤΚ να γίνει σαν private clinic όπως έχουμε τζε το Γενικό Νοσοκομείο τζε διάφορα ιδιωτικά νοσοκομεία/ιατρούς/κλινικές. Θέλεις να πληρώσεις εσύ κύριε για δήθεν καλύτερη εξυπηρέτηση ας πάει στην ΤΚ, είσαι άτομο που εν βαστάς πόσες χιλιάες έλα μανα μου στο κρατικό να σε βοηθήσουμε.

  • RoAm says:

   εν νεν θέμα βαστάς εν βαστάς. Εν θέμα παροχής αρκετών τζαι σωστών υπηρεσιών για ούλλους τους κατοίκους της Κύπρου.
   Τωρά αν μπορούμε να μετατρέψουμε το ΟΚΤΚ σε εξ ολοκλήρου ιδιωτικό αχτινοθεραπευτικό κέντρο βλέπουμε το όταν υπάρχουν αρκετά Κρατικά αχτινοθεραπευτικά.
   Στην ιδέα ακούετε οΚ, στην πραγματικότητα εν ξέρω πόσο εύκολο τζαι πόσο γλήορο ενει να περάσει ούλλο το βάρος που τη μια μέρα στην άλλη σε ένα κρατικό service

 5. Δεσποσύνη says:

  Σιαίρουμαι που εσύ σαν γιατρός φκαίνεις τζιαι λαλείς τα. Ευχαριστώ.

  Αδυνατώ να καταλάβω πως δέχεται ο οποιοσδήποτε να γίνουν μειώσεις / ιδιωτικοποιήσεις παροχών στα θέματα υγειας. Τόσες μελέτες, τόσα παραδείγματα, τόσες τραγωδίες αποδεικνύουν ότι η περίθαλψη δουλεύκει καλύτερα άμαν εν έσιει το κέρδος σαν τελικό στόχο, τζιαι πάλε…

  Στο θέμα τωρά. Έσιει κανένα τρόπο να βοηθήσουμε τον κύριο Ανδρέου;

  • RoAm says:

   δ’εχεται γιατί εν τον επηρεάζουν.
   Αν είσιες ankylosing spondylitis τζαι ελαλούσαν σου πκιέρωσε εξ ολοκλήρου για τις ενέσεις σου που εν μια φάουσα θα έφκαινες στους δρόμους να πληρώσεις.
   Ώσπου εν μας πκιάνει το κολάνι δεν συγκινούμαστε.
   Δεν μας νοιάζει
   Δεν μας κόφτει
   εν πρόβλημα άλλου αλλά μάνα μου τον εν κρίμα θέλει βοήθεια.

   Πολύ φοβάμαι οδηγούμαστε σε ένα Αμερικάνικο σύστημα με τες ασφάλειες…
   Χαμός
   Χάος
   Τζαι πκιέρωνε της ιδιωτικής ασφάλειας…να κάμνει reinvest τα λεφτά σου, εσύ να παρακαλάς να σε κάμνει κάβερ για ότι πάθεις, να μεν έσιει παραθυρούθκια κτλ, τζαι οι καρεκλάτοι να πηαίνουν διακοπές στο φεγγάρι.

  • osr says:

   δεσποσύνη σκέφτηκες κάποιον τρόπο να τον βοηθήσουμε;

  • osr says:

   ο κύριος Ανδρέου ποτέ δεν μίλησε για τους εργαζόμενους στο ογκολογικό και όσα προσφέρουν

   αυτο που θίγει είναι το γεγονός ότι μια τράπεζα ιδιωτική πιάνει 32 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο που τους φορολογούμενους πολίτες

   πληρώνει με λεφτά του δημοσιόυ γιατρούς μέχρι τζαι 200 χιλιάδες το χρόνο, οι πιο υψηλόμισθοί στην Κύπρο,

   θέλει να έχει το μονοπώλιο στα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα τζαι για αυτόν αντιδρά στο να πιάσει το ογκολογικό του νοσοκομείου ακόμα 3 ή 4 επιταχυντές σύμφωνα με τον πληθυσμό ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι καρκινοπαθείς που σε ποσοστό 70% θα χρειαστούν ακτινοθεραπεία

   αυτό δεν γίενται με αποτέλεσμα εκατοντάδες αν θυμάμαι καλά 700 καρκινοπαθείς να μένουν χωρίς ακτινοθεραπεία και να πεθαίνουν!

   το πλέον σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ογκολογικό πρέπει να βρίσκεται σε τριτοβάθμιο νοσοκομειακό κέντρο, δηλαδή σε Γενικό Νοσοκομείο που υπάρχουν όλα τα τμήματα, γιατί οι καρκινοπαθείς ανά πάσα στιγμή λόγω της αδυναμίας του χρειάζονται όλων των ειδών περίθαλψη

   προφανώς είσαι προβοκάτορας βαλτός που απλά πετάσσεις ένα λινκ προς τάχα εντυπωσιασμό

   ο κύριςο Ανδρέου έχει αναρτήσει επανειλημμένως τεκμηριωμένα όλα τα στοιχειά και δεδομένα που διαψεύδουν όλους τους βαλτούς ψεύτες τραπεζογλύφτες

tsil to speak - comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: