διορθώνοντας τους τίτλους του ΡΙΚ

Screen Shot 2013-03-22 at 09.15.34

 

 

Οικονομία = 0

κοινωνία = 0

 

εζερώσαμε?

άτε κάποιος να τσιλλίσει τζαι το ρησέτ να τελειώνουμε.

Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατρατζύλα.

One Response to διορθώνοντας τους τίτλους του ΡΙΚ

tsil to speak - comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: