τικ (τικ) τοκ (τοκ)

One clock on the ceiling beam ticking from last years birthday.
Gift-ed by my dears who they ve aided me more than just a bit.
Two clock on the fancy bench tocking from this years birthday
Gift-ed by 2 of the 21 whom graced the void, far and beyond my expectations.

Soon i ll be leaving again for more 2s and 21s.

But boy do i wonder if we ll ever all be in a single place again to celebrate.

Τζαι τωρά πκιος εν να μου κάμει δώρον έναν σιυπέττον να τα παίξω γιατί 2 ρολόγια ασυχρόνιστα δεν ενδείκνυνται δια τον ομαλό συγχρονισμό με την υπνηλία που πρέπει να ερκετε πριν το καθημερινον 6-7ωρο βλεφαροαμπάρωσμαν.

Ή απλά θα πάρω το μιτσικουρτίν νέο ρολόι στο Μπέρι μπέρι το πιπέρι…

tsil to speak - comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: