ηθικό δίδαγμα του CS2

H γεναίκα που επήαμε να δούμε εχτές στο GP day όταν επήαμε home visits ίσιεν δεν είσιεν 2 μέρες.

Κίρωση (?), νεφρική ανεπάρκεια και όλα τα συναφή.

Λαλεί ο ιερεμίας της κόρης που την επρόσεχε “do you have any other family?”

“yes i have a sister”

“well it’s a good idea to give her a call and come by”

“i did tell her that mom was not well, she’s gonna come by later tomorrow”

“well it’s best to tell her to come sooner than that…”

“well she and mom did not really get on well. they haven’t spoken to each other for 8 years. they are both very stubborn”

“This is the time to reconcilement and make peace”

καλάν γιατί να καρτερώ να πεθάνω για να συγχρωρώ?

Σαμπώς τζαι εν να πετάσει τίποτε που την πούγκα μου να πω  πάμεν πάρακατω.

εν νεν?

εν νεν?

then why do we keep holding grudges?

Advertisements

tsil to speak - comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: